Menu Gorzyce

Miesięcznik "U nas"

 


Redakcja miesięcznika "U Nas"
ul. M. Kopernika 8
44-350 Gorzyce
tel. 32 45 30 059
e-mail: unasredakcja@gmail.com
Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
 

Miesięcznik „U Nas”, e-mail: unasredakcja@gmail.com | Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach | REDAKTOR NACZELNA: Anna Bierska | Współpraca: Władysława Bańczyk, Anna Głowacka, Irena Sauer, Angela Skupień, Alicja Borecka, Justyna Lazar, Małgorzata Król, Andrzej Nowak, Czesław Czaika, ks. dr hab. Henryk Olszar | biuro redakcji: Marta Wolny, tel. 32 45 30 059 | Skład komputerowy: Marta Wolny   | nakład: 700 egz. |

Adres redakcji: 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 | Druk: Infopakt, tel. 32 423 85 61. 

 

 

pobierz logo

 

Anna Bierska – mieszkanka Czyżowic. Od lat publikuje teksty w „U Nas”. Od ok. trzech lat związana ściśle z redakcją. Była redaktorem i korektorem. Od 2017 redaktor naczelny miesięcznika „U Nas”. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa uzyskując tytuł politologa o specjalności europejskiej. Ukończyła również studia doktoranckie na w/w wydziale UŚ w zakresie Nauk Politycznych. Wiedzę uzyskaną na studiach pedagogicznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej wykorzystuje szeroko w praktyce dziennikarskiej i społecznej. Jest autorką ok. 70 artykułów naukowych i publicystycznych. Od „zawsze” współpracuje jako wolontariusz z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury itp. Pisze rozprawę doktorską w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Śl. w dziedzinie mediów i komunikowania społecznego.

  

Kalendarz wydarzeń